Filtrele

(*) alanlar, doldurulması zorunlu alanlardır.
Not:Üniversitemizde görevli olan öğretim üyelerinin başvuru yapmadan önce EBYS sisteminden çıkış yapmaları gerekmektedir.
BAŞVURUYA EKLENECEK BELGELER
2. Çalışmanın bütçesi varsa, bütçe ve olası finans kaynakları.
3. Destekleyici varsa, destekleyici bilgilerini içeren yazı.
(Kayseri Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurul Yönergesi m. 9/2)
Ayrıntılı Proje Dosyası
1. Araştırmanın amacı, gerekçesi, yöntemi, çalışmaya katılacak insanlarda aranacak özellikler, kullanılacak tüm teknik yöntemleri içeren ayrıntılı proje.a. Yaş aralığı (Birden fazla seçenek işaretlenebilir)
b. Cinsiyet
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
  
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
c. Katılımcıların tanımlanması (En iyi ifade edecek seçenek/seçenekleri işaretleyiniz)


12. ARAŞTIRMA KAPSAMINDAKİ GÖNÜLLÜLERE İLİŞKİN BİLGİLER
g. Araştırma bireylerin özel hayatlarına veya kişisel verilerine müdahale teşkil edebilecek sorular içeriyor mu? İçeriyor ise, bu hususlara ilişkin aydınlatılmış onam ve veri toplama izin formu hazırlandı mı?
4. Anketler için bilgilendirme formu.
Araştırmacı Bölümü Diğer Üniversiteler
Güvenlik Kontrolü
Form onaylandıktan sonra çıktısını alıp imzalayabilirsiniz.
(En az 200 karakter olmalıdır.)
İmzanız:
Danışman Bölümü Diğer Üniversiteler
Adınız Soyadınız
Diğer (belirtiniz)…….
7. Araştırmada kullanılacak kişisel veri toplama ve gizlilik formu (gönüllülerin onayına sunulacak form)
6. Gerektiğinde imzalı gizlilik taahhüt formu
5. Reşit ve ehil olmayan denekler için “veli onay formu”.
Diğer (belirtiniz)…….
Başvuruda sağladığım bilgilerin doğru olduğunu, Etik Kurul incelemesine sunulan bilgiler/yöntemler/formlar kullanılmak suretiyle çalışmamı yürüteceğimi ve araştırmanın bütününde Kayseri Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurul Yönergesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun davranacağımı beyan ve taahhüt ederim
Gönüllü Gizlilik Onay Formu
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
  
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
Araştırmacı Bölümü *
select
Araştırmacı Telefonu *
Araştırmacı Adresi *


6. SORUMLU ARAŞTIRMACI/ARAŞTIRMACILAR
Araştırmacı Adı-Soyadı *
5. ARAŞTIRMADA KULLANILACAK VERİ TOPLAMA BİÇİMİ
Danışman Bölümü
select
Danışman Telefonu
Araştırmacı E-posta Adresi *
7. DANIŞMAN (VARSA)
Danışman Adı-Soyadı
3. ARAŞTIRMANIN TÜRÜ
select
3.Diğer
4. BAŞVURUNUN STATÜSÜ
select
1. ARAŞTIRMANIN ADI *
2. ARAŞTIRMANIN NİTELİĞİ
select
2.Diğer
b. Araştırmanın Temel Amacı
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
  
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
c. Araştırma daha önceki bir çalışmaya dayanıyorsa, bu çalışmanını adı, başlangıç ve bitiş tarihi
11. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI ve USULÜNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
  
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
a. Araştırılan Konu
e. Araştırma kişilerin psikolojik veya fiziksel sağlığını tehdit edecek unsurlar (soru vs. ) içeriyor mu?
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
  
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
f. Araştırma, dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığını ortaya çıkabilecek sorular içeriyor ise, bu hususta gizlilik sağlanabilecek mi?
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
  
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
d. Araştırma kapsamında yer alacak gönüllülerin seçilmesine ilişkin kriterleriniz
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
  
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
Başlangıç Tarihi *
Bitiş Tarihi *
9. VERİ TOPLANMASI PLANLANAN YERLER/MEKANLAR
Danışman Adresi
8. VERİ TOPLAMA DÖNEMİ
Danışman E-posta Adresi
d.
10. VERİ TOPLANMASI PLANLANAN GÖNÜLLÜ SAYISI
Gönüllü Sayısı *
a. *
b.
c.
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
KU Kurum No
Tarih
T.C.
ETİK KURUL BAŞVURU FORMU
Kayseri Üniversitesinde görev yapan akademik personel (ya da diğer üniversite veya kamu kurum personeli) tarafından, sosyal ve beşeri bilimler alanında, doğrudan veya elektronik ortamda gerçek kişilerin (insanların) katılımıyla, her türlü anket, test, ölçek, mülakat, gözlem, resim, çizim, video film ve ses kaydı niteliğindeki veri toplam yöntemleriyle yapılacak bilimsel araştırma ve çalışmalarda, Kayseri Üniversitesi Etik Kurulu’na başvuru yapılması zorunludur. (2)
Vazgeç
Süreci Başlat